Сад камней
Ищите, да обрящите.

ORO.RU @ 7525 год от Сотворения Мира